AKRA2.NET

REGULAMIN

A.

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu ARKA2.NET.
Moderacja - osoba wyznaczona przez właściciela serwisu ARKA2.NET jako część grupy moderatorów.
Administracja - prawny właściciel serwisu ARKA2.NET lub osoba wyznaczona przez właściciela jako część grupy administratorów.
Moduł - osobny dział serwisu ARKA2.NET (np. forum, giełda, sztab).
Serwis - serwis ARKA2.NET

B. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystając z dowolnego modułu na serwisie akceptujesz regulamin tego modułu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, w granicach rozsądku, stosować do poleceń moderacji oraz administracji nt. korzystania z serwisu.
 3. Moderacja i administracja nigdy nie będą prosić użytkownika o jego dane logowania.
 4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty mogące wyniknąć z korzystania z serwisu.

C.

 1. Administracja może w każdym momencie, bez podania przyczyny, usunąć lub zmodyfikować dowolne treści zamieszczone przez użytkownika w serwisie.
 2. Administracja może powielać i wykorzystywać treści zamieszczone przez użytkownika w serwisie.

D. REGULAMIN FORUM

 1. Forum to moduł znajdujący się pod odnośnikiem: arka2.net/forum.php
 2. Z Forum można korzystać będąc pełnoletnim.
 3. Forum to miejsce w którym użytkownicy mogą zamieszczać treści w postaci tekstu i multimediów.
 4. Istnieją ograniczenia co do rozmiaru i typu multimediów, które można publikować na forum. Ograniczenia te ustala Administracja.
 5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na forum przez innych użytkowników. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za materiały które publikuje na forum.
 6. Użytkownik oświadcza że posiada prawo do publikacji wszystkich treści, jakie zamieszcza na forum.
 7. W przypadku zamieszczenia na forum treści należących do podmiotów osób trzecich które nie wyraziły na to zgody, osoby lub podmioty takie mogą się skontaktować z administracją serwisu w celu usunięcia takich treści, a administracja zobowiązuje się je usunąć z serwisu.
 8. Zabrania się publikowania na forum treści niezgodnych z polskim prawem.
 9. Zabrania się publikowania na forum treści o charakterze pedofilskim - zarówno tych przedstawiających wizerunek nieletniej osoby prawdziwej jak i fikcyjnej.
 10. Zabrania się nadużywania jakiejkolwiek funkcjonalności forum w sposób, którego rezultatem będzie utrudninanie korzystania z forum jako miejsca do wymiany myśli i poglądów innym użytkownikom.
 11. Zabrania się praktyk znanych jako spam i flood
 12. W niedziele oraz święta państwowe i kościelne zabrania się zamieszczania na forum treści o charakterze erotycznym, innych treści uznawanych (przez Administrację) za obrazoburcze (w tym; zdjęcia zwłok, fekaliów, wymiocin, etc.), oraz anime i mangi. Wyjątek dla tej reguły mogą uzyskać anime i mangi uznane przez Administrację.
 13. Moderacja dba o porządek na forum. W tym celu może:
  1. upomnieć użytkownika,
  2. usunąć wpis użytkownika,
  3. usunąć multimedia przypisane do wpisu użytkownika,
  4. zmodyfikować wpis użytkownika,
  5. zbanować użytkownika (uniemożliwić mu dokonywanie wpisów na forum) na czas określony.
 14. Administracja może interweniować na forum w charakterze moderacji, z wszystkimi przywilejami moderacji. Ponadto administracja może:
  1. zmodyfikować multimedia przypisane do wpisu użytkownika.
  2. permanentnie zbanować użytkownika (uniemożliwić mu dokonywanie wpisów na forum).
  3. usunąć konto użytkownika.

E. REGULAMIN FORUM2

 1. Forum2 to moduł znajdujący się pod adresem arka2.net/forum2/index.php.
 2. Forum2 jest przestrzenią do prowadzenia dyskusji z podziałem na osobne wątki.
 3. Użytkownik może zakładać nowe wątki wedle swojego uznania, jednak ich temat nie może łamać regulaminu Forum2.
 4. Użytkownik może pisać w osobnych wątkach, jednak treści które publikuje nie mogą łamać regulaminu Forum2.
 5. Publikując treści na Forum2 - czy to zakładając nowy wątek, czy odpowiadając w dowolnym wątku - użytkownik potwierdza, że posiada prawa do publikacji tych treści (tj. nie łamie cudzych praw autorskich, patentowych, etc.).
 6. Na Forum2 zabrania się:
  1. Ostentacyjnych postaw defetystycznych w sprawach polskiej racji stanu, wyrażanych słowem jak i multimediami
  2. Publikowania treści uznawanych powszechnie lub przez administrację za obrazoburcze.
  3. Publikowania treści, których rozpowszechniania i/lub posiadanie jest niezgodne z polskim prawem.
  4. Praktyk określanych jako SPAM oraz FLOOD
  5. Utrudniania prowadzenia dyskusji w poważnych wątkach poświęconych nauce, sztuce wyższej oraz rzemiosłu (w tym własne prace plastyczne i techniczne), oraz zaśmiecania takich wątków.
  6. Utrudniania prowadzenia dyskusji w, oraz zaśmiecania wątków prowadzonych przez administrację.
  7. Prób obchodzenia zabezpieczeń oraz korzystania z funkcjonalności serwisu w sposób do tego nieprzeznaczony.
  8. Niestosowania się do poleceń Administracji.
 7. Moderacja dba o przestrzeganie zasad Forum2. W katalogu narzędzi do dyspozycji moderacji leżą następujące środki:
  1. Upomnienie użytkownika
  2. Wstawienie dowolnego podpisu (np. ostrzegawczego) pod wpisem użytkownika
  3. Usunięcie wpisu lub tematu
  4. Usunięcie multimediów załączonych do wpisu
  5. Banicja (uniemożliwienie pisania na Forum2) użytkownika na czas określony
 8. Administracja posiada przywileje moderacji i może pełnić jej rolę na Forum2. Ponadto, Administracja posiada dodatkowe środki do zarządzania treścią Forum2:
  1. Zmiana multimediów przypisanych do wpisu
  2. Permanentna banicja użytkownika
  3. Przejęcie konta użytkownika
  4. Usunięcie konta użytkownika
  5. Przyznanie lub odebranie statusu Moderatora
 9. Administracji przysługuje prawo interpretacji wyżej opisanych zasad w celu zachowania porządku na Forum2.
 10. Na Forum2 mogą pojawiać się tymczasowe skrypty i mechaniki związane z konkretnymi wydarzeniami lub etosem Forum2.

F. REGULAMIN GIEŁDY

 1. Giełda to moduł znajdujący się pod odnośnikiem: arka2.net/gielda.php
 2. Giełda jest miejscem do zamieszczania ofert kupna, sprezdaży, wymiany oraz ofert pracy przez pracodawców i pracobiorców.
 3. Giełda działa wyłącznie w roli biuletynu na którym można zamieszczać oferty. Serwis ARKA2.NET nie jest stroną w zawieranych umowach których oferty zostały zamieszczone na giełdzie i nie pośredniczy w ich zawieraniu. Serwis nie weryfikuje ofert oraz intencji użytkowników korzystających z giełdy.
 4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert zamieszczonych na giełdzie. Odpowiedzialność taką ponoszą użytkownicy, którzy te oferty opublikowali.
 5. Serwis nie oferuje zwrotów kosztów poniesionych w związku z zawieranymi umowami dotyczącymi ofert na giełdzie i nie przyjmuje związanych z nimi reklamacji.
 6. Użytkownik rozumie zagrożenia i ryzyko mogące wynikać z zawierania umów przez sieć.
 7. Zabrania się korzystania z giełdy w sposób inny, niż jej przeznaczenie, określone w tym regulaminie.
 8. Zabrania się zamieszczania na giełdzie ofert kupna i sprzedaży materiałów, substancji i przedmiotów których posiadanie i/lub przechowywanie jest zabronione w polskim prawie.
 9. Zabrania się zamieszczania na giełdzie ofert pracy zabronionej w polskim prawie lub pracy o charakterze zabronionym w polskim prawie.

G. REGULAMIN SZTABU

H. REGULAMIN ENCYKLOPEDII

POLITYKA PRYWATNOŚCI

A. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 3. informacje, takie jak adres e-mail, które możesz podawać podczas rejestracji konta w serwisie;
 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia i uzupełniania profilu na tej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
 5. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
 6. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 7. informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 8. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 9. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 10. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

B. KORZYSTANIE Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
 1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 5. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 6. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
 7. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 8. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś lub prosiłaś;
 9. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 10. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 11. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 12. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 13. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 14. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 15. innych zastosowań.
Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

C. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

D. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
 2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
 4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji D.

E. ZACHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 2. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji E zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

F. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji E zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe
 1. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 3. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).
 4. Jesteś odpowiedzialny za ochronę ciasteczek używanych do identyfikacji Twojej działalności przechowywanych na Twoim urządzeniu przed kradzieżą i wykorzystaniem na Twoją szkodę przez osoby trzecie.

G. NOWELIZACJE

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

H. TWOJE PRAWA

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z:
 1. uiszczeniem opłaty w wysokości 30zł; i
 2. dostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości.
Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

I. STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

J. AKTUALIZACJA INFORMACJI

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

K. CIASTECZKA

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Możemy używać zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.
 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. PHPSESSID - jest to ciasteczko do obsługi sesji PHP. Wygasa ono wraz z zamknięciem przeglądarki.
  2. regulamin - to ciasteczko oznacza potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu ARKA2.NET i blokuje wyświetlanie się powiadomienia o wykorzystaniu ciasteczek i akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności.
Zablokowanie lub usunięcie wszystkich lub wybranych plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z serwisu ARKA2.NET. Jeśli zablokujesz lub usuniesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.